Viva Zapata

İyi giyinmiş adam, düşünülmüş adamdır.

Viva Zapata