Arthur Schopenhauer

İstediğimizi yapabiliriz ama isteklerimizi seçmekte özgür değiliz.

Arthur Schopenhauer