Hazreti Ali

İşlerin en zoru alışkanlığı terk etmektir.

Hazreti Ali