Karl Marx

İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.

Karl Marx