Wayne W. Dyer

İnsanların size karşı davranışları kendi değerlerini belirler, sizin değerinizi değil.

Wayne W. Dyer