William Shakespeare

İnsanları yorgun kılan hayat değil taşıdığı maskelerdir.

William Shakespeare