The Platform

İnsanlar üç gruba ayrılır: Yukarıdakiler, aşağıdakiler ve düşenler.

The Platform