Benjamin Franklin

İnsanlar her zaman kahraman olamazlar ama her zaman insan olabilirler.

Benjamin Franklin