Aristoteles

İnsanlar belli bir özelliği, ısrarlı biçimde aynı şekilde davranarak elde ederler.

Aristoteles