Oda

İnsanın özgür olabilmesi için Tanrı'nın ölmesi gerekir.

Oda