Farabi

İnsan, kendi hakikatinin önünde bir engeldir.

Farabi