Sokrates

İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Sokrates