Mecelle

İmkanlar elverdiğince şarta uyulmak lazım gelir.

Mecelle