Tristan Tzara

İlke olarak ilkelere karşıyım.

Tristan Tzara