Carl Gustav Jung

Tanrısal merak doğmayı amaçlar, bunun için hiçbir çatışmadan ıstıraptan günahtan çekinmez. İlk günah bilinçsizliktir.

Carl Gustav Jung / Dört Arketip