Ebu Yusuf

İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez.

Ebu Yusuf