Hazreti Muhammed

İlim müminin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa almalıdır.

Hazreti Muhammed