Hazreti Ali

İlim bir nokta idi, onu cahiller çoğalttı.

Hazreti Ali