Joseph Goebbels

İktidar, düşman yaratmaktır.

Joseph Goebbels