Mecelle

İçtihat ile içtihat geçersiz kılınamaz.

Mecelle