Atatürk

İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.

Atatürk