Descartes

İyi düşünce yetmez, hüner iyi düşünceyi de iyi kullanmaktadır.

Descartes