John Locke

Hukukun esas amacı özgürlükleri sınırlamak ya da kaldırmak değil, korumak ve genişletmektir.

John Locke


Bu konuda sen ne düşünüyorsun?Popüler MeşhurlarPopüler SözlerPopüler KonularSon Sözler