John Locke

Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.

John Locke