Cemil Meriç

Hiçbir ülkede sükût, bilgelik alâmeti sayılamaz.

Cemil Meriç