Karacaoğlan

Her olur olmaza sırrını diyen, boz bulanık çaya akmış gibi olur.

Karacaoğlan