Ömer Nasuhi Bilmen

Her Müslümanın, İslâm dini konusunda yeterli bilgi sahibi olması bir borçtur.

Ömer Nasuhi Bilmen