Cüneyd-i Bağdadi

Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği, görmesinden üstündür.

Cüneyd-i Bağdadi