İbn-i Arabi

Her kim, Allah'ı yaratıcısı olarak bildiğini iddia ediyor da hayret içinde kalmıyorsa bu onun cehaletinin delilidir.

İbn-i Arabi