İhsan Fazlıoğlu

Hayreti olmayanın ilmine itibar, gayreti olmayanın ameline itimad etme.

İhsan Fazlıoğlu