Hazreti Ebu Bekir

Hayır işlerinde acele edin çünkü arkanızdan hızla gelen eceliniz var.

Hazreti Ebu Bekir