Ali Şeriati

Halkı zorbaca itaate mecbur bıraktıkları ve parayla onları sömürdükleri gibi aynı şekilde dinle de uyuşturuyorlardı.

Ali Şeriati / Dünya Görüşü ve İdeoloji