Ali Şeriati

Halk tarihi yönlendiren yani tarihi kendi çıkarı doğrultusunda durduran sınıfın elinde esirdi.

Ali Şeriati / Dünya Görüşü ve İdeoloji