Karl Georg Büchner

Halk bir çocuk gibidir içinde ne olduğunu görmek merakıyle her şeyi kırmak ister.

Karl Georg Büchner


Meşhur SözlerSon Sözler