Hazreti Ali

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

Hazreti Ali