Şeyh Bedreddin

Hakikat bize insanları varlıklarına, dinlerine, dillerine göre ayırmamızı değil, birleştirmemizi buyurur.

Şeyh Bedreddin


Meşhur SözlerSon Sözler