Horatius

Gününden faydalan, yarına güvenme.

Horatius