Emile Zola

Görmek isteğiyle, görmek korkusu arasında bocalıyordu.

Emile Zola