Karacaoğlan

Gönül dediğin değirmen ufalanır, irilenir.

Karacaoğlan