Kendine Ait Bir Oda

Gezegenimizde çok kısa bir süredir misafir olan biri bile gazeteyi eline aldığında, yalnızca bu dağınık ifadelere bakarak, buranın ataerkil bir yönetim altında olduğunu anlardı.

Kendine Ait Bir Oda / Virginia Woolf