Thomas Huxley

Gerçeğin ötesine gitmeyi reddedenler, gerçeğe nadiren ulaşırlar.

Thomas Huxley