Robert G. Ingersoll

Gelenek ve görenekler, bizi beşiğimizde karşılar, mezarımızda bırakır.

Robert G. Ingersoll