Dark

Gelecek cesur kişilere aittir, mazide takılıp kalmış şüphecilere değil.

Dark