Bertolt Brecht

Faşizme karşı birleşmeyenler, faşizmin zindanlarında buluşur.

Bertolt Brecht