Jean-Paul Sartre

Ezilenler arasında din adamı yoktur. Din adamları, ezen sınıf ya da ırkların asalağıdırlar.

Jean-Paul Sartre