Hazreti Ali

Ey karamsar bilmelisin ki, bu devranın değişmeyen tek bir kanunu var o da değişmektir.

Hazreti Ali