Hazreti Ali

Ey dünya, işin, sana kanabilecekleri aldatmaktır.

Hazreti Ali