Elmalılı Hamdi Yazır

Düstûr-i İslâm şöyle hulâsa edilebilir: Evvelâ temizlik, sâniyen güzellik.

Elmalılı Hamdi Yazır