Oktay Sinanoğlu

En korkunç sömürgecilik, eğitim kapitülasyonları yoluyla beyinlerin sömürgeleştirilmesidir.

Oktay Sinanoğlu