Atatürk

En doğru en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir.

Atatürk


Meşhur SözlerSon Sözler